home

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งวิศวกรโยธา, ตำแหน่งนายช่างโยธา, ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 

วันที่ : 12 ต.ค. 2558 15:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ / ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และประกาศ วัน-เวลา/สถานที่ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ / ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และประกาศ วัน-เวลา/สถานที่ สอบสัมภาษณ์

วันที่ : 28 ก.ย. 2558 16:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ : 09 ก.ย. 2558 12:00

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  4  ตำแหน่ง ดังนี้

- วิศวกรโยธา  2  อัตรา
- นายช่างโยธา  2  อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  2  อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  3  อัตรา

 

 

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 13:45

ข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

 

ข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  

วันที่ : 18 ส.ค. 2558 16:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home