สายด่วน 1146 ทช.     ข้าราชการ ทชจ.ปราจีนบุรี ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น     ข่าวล่าสุดจ้า!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พร.)     ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศ!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     Test<<<ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักฯ13>>>>     ผส.อภิชัย มอบรางวัลแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าของสทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง     สทช.ที่13 (ฉะเชิงเทรา) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี     สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ถ่ายทอดการประชุม ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง แฟกเตอร์ เอฟ     สำนักฝึกอบรม ตรวจติดตามประเมินผลการอบรมบุคลากร อปท. สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) - กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี    
Printer-friendly version PDF version

กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนัก13ฯ จัดอบรมการสำรวจและเขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

ผส.ทช.ที่13 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของสนง.ทชจ.ปจ.

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

ผส.ทช.ที่13 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของสนง.ทชจ.สก.

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเเทรา) จัดอบรมการใช้ระบบ GIS เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)
Syndicate content