Test<<<ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักฯ13>>>>     ผส.อภิชัย มอบรางวัลแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าของสทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง     สทช.ที่13 (ฉะเชิงเทรา) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี     สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ถ่ายทอดการประชุม ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง แฟกเตอร์ เอฟ     สำนักฝึกอบรม ตรวจติดตามประเมินผลการอบรมบุคลากร อปท. สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) - กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี     ผส.ทช.13 เป็นประธานการประชุมภายใน สทช ที่13 เพื่อติดตามแนวทางการปฏิบัติงานของ สทช ที่ 13 และ สนง. ทชจ. ในเขตความรับผิดชอบ     ผส.ทช.ที่13 พร้อมด้วย ผอ/กลุ่มส่วน และ ผอ ทชจ ในเขต สทช 13 เข้าร่วมประชุม VDO คอนเฟอร์เรนซ์     สำนักเครื่องกลและสื่อสารเข้าเยี่ยมสำนักทางหลวงชนบทที่ 13 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ     ผส ทช 13 เป็นประธานเปิดงานโครงการ "รักษ์ทาง รักถิ่น" ณ.โรงเรียนบ้านไพรจิต อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว     ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2    
Printer-friendly version PDF version

กลุ่มวิชาการฯ สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านท่าเต้นท์

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มวิชาการฯ สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสายบ้าน ทับทิมสยาม

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มวิชาการฯ สทช.ที่ 13(ฉะเชิงเทรา) จัดทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านซับสมบูรณ์

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

รัฐมนตรีช่วยฯคมนาคม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างถนนบ.คลองตะเคียนชัย

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดสนามจันทร์

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)
Syndicate content