สายด่วน 1146 ทช.     ข้าราชการ ทชจ.ปราจีนบุรี ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น     ข่าวล่าสุดจ้า!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พร.)     ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศ!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     Test<<<ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักฯ13>>>>     ผส.อภิชัย มอบรางวัลแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าของสทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง     สทช.ที่13 (ฉะเชิงเทรา) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี     สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ถ่ายทอดการประชุม ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง แฟกเตอร์ เอฟ     สำนักฝึกอบรม ตรวจติดตามประเมินผลการอบรมบุคลากร อปท. สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) - กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี    
Printer-friendly version PDF version

ผส.ทช.ที่ 13 เปิดงาน รวมคนร่วมใจปลูกต้นไม้ ให้ลูกหลาน ณ บึงศาลชุมพล 5,000 ต้น

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

ผส.ทช.ที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์(4s)ของสนง.ทชจ.นครนายก

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

ผส.ทช.ที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์(4s)ของสนง.ทชจ.นครนายก

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

ผส.ทช.ที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์(4s)ของสนง.ทชจ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

ผส.ทช.ที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์(4s)ของสนง.ทชจ.ปราจีนบุรี

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มวิชาการฯ จัดอบรม "การควบคุมงานก่อสร้าง" รุ่น 14

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มวิชาการฯ จัดฝึกอบรมการสำรวจและขียนแบบงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มวิชาการ จัดอบรม "การควบคุมงานก่อสร้างทาง" ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)
Syndicate content