Menu
home
>>
ประชุมมอบนโยบาย ผอ.กลุ่ม/ส่วน และผอ.แขวงทางหลวงชนบทในกำกับ

นายสมชาย  ลีลาประภาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13  ประชุมมอบนโยบาย ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม / ส่วน  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในกำกับ  เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน

 

อื่นๆ

นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 บูรณาการร่วมกับกรมทางหลวงและเทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

Scroll Up Skip to content