Menu
home
>>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Scroll Up Skip to content