Menu
home
>>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

Scroll Up Skip to content