Menu
home
>>
รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

Scroll Up Skip to content